Introduce

Asia Legal Consulting is founder by Master of Law Nam Ngo and associate with main duties:

Consulting

 • Tax Consulting
  • Income
  • VAT
  • Import/export
  • Proceduce f tax
  • Tax report
  • Audit tax
 • Manage enterprise Consulting
  • Startup
  • Setup/ restructuring
 • Legal Consulting
  • business law
  • cilvil law
  • visa
  • labor law
  • intellectual property<...

   MORE
invoice receipt

invoice receipt

invoice ...

Tax report by Vietnam law

Tax report by Vietnam law

report tax monthly, yearly ...

Audit tax

Audit tax

audit tax ...

Import - export tax in Viet Nam

Import - export tax in Viet Nam

we advice the best way to apply tax in Viet Nam ...

VAT TAX

VAT TAX

...

Tư vấn Quản trị nguồn lực

Tư vấn Quản trị nguồn lực

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ - Tư vấn xây dựng kế hoạch nhân sự/Chiến lược nhân sự - Xây dựng Chính sách lương/Quy chế lương/thỏa ư...


Không có tin tức thuộc chủ đề này

Không có tin tức thuộc chủ đề này

Không có tin tức thuộc chủ đề này
Khái niệm M&A

Khái niệm M&A

M&A (Mergers and Acquisitions, tạm dịch là sáp nhập và thôn tính) là một khái niệm thường thấy trong kinh doanh dùng để chỉ sự mua lại, hoặc sáp nhập ...

M&A 2019

M&A 2019

Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý về M&A cho các đối tác từ khi bắt đầu ý tưởng đến khi hoàn thành thủ tục. Pháp luật Việt Nam quy ...

M&A tại Việt Nam

M&A tại Việt Nam

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức s...

 • News
Dịch vụ tuyển dụng lao động

Dịch vụ tuyển dụng lao động

Trong thực tế hiện nay, tài nguyên quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển mang tính chất lâu dài và ổn định các doanh nghiệp chính là nguồn lực nhâ...

Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung cấp lao động nhanh và đáp ứng được số lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng - Nguồn lao động được tuyển chọn đáp ứng yêu cầu công việc của khá...


Không có tin tức thuộc chủ đề này

Không có tin tức thuộc chủ đề này

Không có tin tức thuộc chủ đề này

Come with us

...

MORE