Consulting Services

Khái niệm M&A

Khái niệm M&A

M&A (Mergers and Acquisitions, tạm dịch là sáp nhập và thôn tính) là một khái niệm thường thấy trong kinh doanh dùng để chỉ sự mua lại, hoặc sáp nhập giữa hai cá thể kinh doanh thà
MORE
M&A 2019

M&A 2019

Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý về M&A cho các đối tác từ khi bắt đầu ý tưởng đến khi hoàn thành thủ tục. Pháp luật Việt Nam quy định chưa rõ lắm về vấn đề này
MORE
M&A tại Việt Nam

M&A tại Việt Nam

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai
MORE
Tư vấn Quản trị nguồn lực

Tư vấn Quản trị nguồn lực

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ - Tư vấn xây dựng kế hoạch nhân sự/Chiến lược nhân sự - Xây dựng Chính sách lương/Quy chế lương/thỏa ước lao động tập thể - Xây dựn
MORE
invoice receipt

invoice receipt

invoice
MORE
Tax report by Vietnam law

Tax report by Vietnam law

report tax monthly, yearly
MORE
Audit tax

Audit tax

audit tax
MORE
Import - export tax in Viet Nam

Import - export tax in Viet Nam

we advice the best way to apply tax in Viet Nam
MORE
VAT TAX

VAT TAX

MORE