News

Tư vấn Quản trị nguồn lực

Tư vấn Quản trị nguồn lực

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ - Tư vấn xây dựng kế hoạch nhân sự/Chiến lược nhân sự - Xây dựng Chính sách lương/Quy chế lương/thỏa ước lao động tập thể - Xây dựn
MORE
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung cấp lao động nhanh và đáp ứng được số lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng - Nguồn lao động được tuyển chọn đáp ứng yêu cầu công việc của khách hàng, lao động làm việc ổn
MORE
Dịch vụ tuyển dụng lao động

Dịch vụ tuyển dụng lao động

Trong thực tế hiện nay, tài nguyên quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển mang tính chất lâu dài và ổn định các doanh nghiệp chính là nguồn lực nhân sự của mỗi doanh nghiệp. Các
MORE
invoice receipt

invoice receipt

invoice
MORE
Tax report by Vietnam law

Tax report by Vietnam law

report tax monthly, yearly
MORE
Audit tax

Audit tax

audit tax
MORE
Import - export tax in Viet Nam

Import - export tax in Viet Nam

we advice the best way to apply tax in Viet Nam
MORE
VAT TAX

VAT TAX

MORE
Advice tax incomtax, vat, the best for enterprise

Advice tax incomtax, vat, the best for enterprise

MORE