Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

09/03/2020 14:50 | : 91

- Đầu tư dàn trải không tập trung;
- Chi phí hoạt động kinh doanh cao;
- Hoạt động kinh doanh không hiệu quả;
- Công việc bị trùng lặp và tổ chức thiếu hợp lý;
- Thiếu các hoạt động bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh đa dạng.


Các vấn đề trên là do doanh nghiệp thiếu chiến lược kinh doanh tổng thể hợp lý; thiếu nguồn vốn tiền mặt do phần lớn nguồn vốn đã bị chiếm dụng hoặc đóng băng ở các dự án không hiệu quả; cấu trúc công ty phức tạp do sự phát triển của bộ phận quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển của hoạt động kinh doanh; chưa sử dụng hết nguồn lực, nhân tài của công ty; hệ thống quy trình chưa được thiết kế và hoạt động phù hợp; thiếu các thông tin tin cậy và kịp thời; các báo cáo quản trị không đầy đủ.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

-  Xác định và xây dựng lại chiến lược kinh doanh của công ty;
-  Đánh giá và sắp xếp lại danh mục đầu tư để loại bỏ các hoạt động đầu tư không hiệu quả;
-  Tái cấu trúc nợ, vay;
-  Đánh giá, xây dựng và cải thiện quy trình hoạt động;
-  Đánh giá và đào tạo nhân sự;
-  Đánh giá và sắp xếp lại các hoạt động bổ trợ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tin tức liên quan
 • Khái niệm M&A
  12/05/2020
  M&A (Mergers and Acquisitions, tạm dịch là sáp nhập và thôn tính) là một khái niệm thường thấy trong kinh doanh dùng để chỉ sự mua lại, hoặc sáp nhập giữa hai cá thể kinh doanh thành một cá thể độc lập duy nhất. Mục tiêu của sự kết hợp này chính là để phát huy thế mạnh của c...
 • M&A 2019
  12/05/2020
  Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý về M&A cho các đối tác từ khi bắt đầu ý tưởng đến khi hoàn thành thủ tục. Pháp luật Việt Nam quy định chưa rõ lắm về vấn đề này, tuy nhiên có nhiều cách để thực hiện các thương vụ M&A nhẹ nhàng, đúng pháp luật và không tốn...
 • M&A tại Việt Nam
  12/05/2020
  M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. ...