Tìm theo từ khóa:
Hợp thức lao động
Hợp thức lao động
Ký hợp đồng lao động với nhân viên Quản lý, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu và hồ sơ nhân viên Đối soát chấm công, thưởng với công ty đối tác Tính lương, lập bảng lương tổng hợp Chuyển lương cho nhân viên Giải đáp các thắc mắc về tiền lương & chính sách Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu Hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng Hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến BHXH (kê khai, yêu cầu thanh toán BH, BHYT, BHTN) Làm báo cáo nhân sự định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Thực hiện các thủ tục về thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân (mã số thuế của người lao động, báo cáo thuế…) Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động Quản lý khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động tại doanh nghiệp và làm quyết toán thuế TNCN vào cuối năm Cơ cấu và quản lý các phúc lợi hàng năm của người lao động, trợ cấp y tế, các loại tiền thưởng