Tìm theo từ khóa: business
Nghề tư vấn doanh nghiệp
Nghề tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp không phải là đi đi lại lại ở công ty hay nhà máy của khách hàng, quẳng ca-táp phịch xuống bàn và nói: “Trông này! Khắp nơi chỉ thấy rặt là thiếu hiệu quả! Ông không thấy xấu hổ à?” Nhận ra vấn đề của khách hàng chỉ là một nửa của nhiệm vụ, vì hầu hết những ai có một trí tuệ không cần cao siêu lắm và một cái nhìn khách quan đều có thể nhận ra những vấn đề đó. Công việc của một nhà tư vấn không chỉ là biết cái gì sai, mà là tìm ra cách sửa chữa chúng…
Tax report by Vietnam law
Tax report by Vietnam law
report tax monthly, yearly
Import - export tax in Viet Nam
Import - export tax in Viet Nam
we advice the best way to apply tax in Viet Nam