Tư vấn Quản trị nguồn lực

09/03/2020 14:50 | : 352

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
- Tư vấn xây dựng kế hoạch nhân sự/Chiến lược nhân sự
- Xây dựng Chính sách lương/Quy chế lương/thỏa ước lao động tập thể
- Xây dựng hệ thống thang bảng lương
- Tư vấn xây dựng hệ thống Lương theo 3Ps
- Tư vấn xây dựng hệ thống bản Mô tả công việc
- Xây dựng Nội quy lao động
- Xây dựng quy chế/quy trình/quy định liên quan đến công tác nhân sự
- Xây dựng mẫu Hợp đồng lao động/Hợp đồng thử việc
- Xây dựng các biểu mẫu liên quan đến Công tác nhân sự
- Tư vấn Pháp luật lao động

Tin tức liên quan
 • Khái niệm M&A
  12/05/2020
  M&A (Mergers and Acquisitions, tạm dịch là sáp nhập và thôn tính) là một khái niệm thường thấy trong kinh doanh dùng để chỉ sự mua lại, hoặc sáp nhập giữa hai cá thể kinh doanh thành một cá thể độc lập duy nhất. Mục tiêu của sự kết hợp này chính là để phát huy thế mạnh của c...
 • M&A 2019
  12/05/2020
  Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý về M&A cho các đối tác từ khi bắt đầu ý tưởng đến khi hoàn thành thủ tục. Pháp luật Việt Nam quy định chưa rõ lắm về vấn đề này, tuy nhiên có nhiều cách để thực hiện các thương vụ M&A nhẹ nhàng, đúng pháp luật và không tốn...
 • M&A tại Việt Nam
  12/05/2020
  M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. ...