News

Nghề tư vấn doanh nghiệp

Nghề tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp không phải là đi đi lại lại ở công ty hay nhà máy của khách hàng, quẳng ca-táp phịch xuống bàn và nói: “Trông này! Khắp nơi chỉ thấy rặt là thiếu hiệu quả! Ông
MORE
Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

Để đạt được các mục tiêu về thuế trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi như hiện nay đòi hỏi bề dày kinh nghiệm và khả năng dự đoán. Hãy quyết định một cách sáng suốt nhất để
MORE
Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp luật về tài chính ngân hàng Tư vấn pháp luật lao động Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại Tư vấn pháp luật về đầu tư Tư vấn Tuân thủ / Quản trị doanh
MORE
Tư vấn Khởi nghiệp

Tư vấn Khởi nghiệp

Startup là gì? – khái niệm này tại Việt Nam vẫn còn là vấn đề tranh luận, từ góc nhìn của Chính phủ đến cộng đồng doanh nhân. Các nhà làm luật xem startup là “khởi nghiệp” và từ đó
MORE
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Thiếu chiến lược Thiếu tiền mặt Cấu trúc công ty phức tạp Chưa tận dụng được nhân tài của công ty Thiếu thông tin tin cậy và thiếu báo cáo quản trị Hệ thống và quy trì
MORE
Hợp thức lao động

Hợp thức lao động

Ký hợp đồng lao động với nhân viên Quản lý, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu và hồ sơ nhân viên Đối soát chấm công, thưởng với công ty đối tác Tính lương, lập bảng lương
MORE